Chaloupka 2014

Tématem byly biblické postavy jako Noe, Mojžíš,...